מלך מלכי המלכים I אוהד מושקוביץ והקינדרלעך בחופה

Lyrics (Maybe Inaccurate): Forgive me, Father, because I have sinned against you Forgive all my crimes On the days that I forgot You, you were always in my life All of the paths that I took you were actually the candle for my feet lighting the way I was blind and did not see beyond […]