“A Million Hearts” by Truc Ho

Lyrics: Nhạc và Lời : Trúc Hồ (Verse 1) Từ phương xa, nhìn về quê hương Đất nước tôi sau bốn ngàn năm Ải Nam Quan, nay không còn Hoàng-Trường Sa, nay không còn Mẹ Việt Nam ơi…Ngày hôm nay, nhìn về quê hương Đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương Người yêu nước, trong chốn lao tù Mẹ thương con, thiêu cháy […]

“Eto Noviy God” by Nyusha

Lyrics: Ты открой глаза, мы с тобой совсем друг на друга не похожи. Я мечтаю жить без забот, а ты думаешь: “Это невозможно”. Но, мы день и ночь вдвоем. Слышишь? Мы поем, когда мы рядом. Это солнце – для тебя, а мне – подмигивает луна. Мир, в котором я могу оживить, все, что для тебя […]